Arvot

Armo, alttius, palvelu ja avoimuus ovat Minttukirkon arvoja, joilla on syvät juuret.

Arvomme perustuvat siihen käsitykseen, että on olemassa persoonallinen Jumala, joka on pyhä, oikeudenmukainen ja absoluuttinen totuus. Uskomme, että on olemassa pyhiä arvoja, jotka eivät muutu ajan ja ihmisen käsitysten mukana.

Armo

Jumala on meitä kohtaan armollinen, siksi haluamme olla armollisia toisille ihmisille.
Armon vastaanottaminen ja siinä eläminen edellyttää Jumalan pyhyyden ja oikeudenmukaisuuden tunnustamista. Ihminen ei omin avuin kykene luomaan yhteyttä Jumalaan, vaan on riippuvainen kaikessa Jumalan armosta. Armon täytyy siksi vaikuttaa kaikkeen seurakunnan elämässä ja toiminnassa.

Alttius

Perustehtäväämme kuuluu evankeliumin julistaminen ja ihmisten palveleminen. Tahdomme tehdä sen innokkaasti ja ahkerasti. Uhrautuva elämäntapa kuuluu jokaisen kristityn vakaumukseen.

Palvelu

Palveleminen on yksi ihmisen suurimmista tarpeista. Palveleminen on keskeinen osa jokaisen kristityn vastuuta ja omaa hengellistä hyvinvointia. Palvelevan asenteen omaava seurakunta on löytänyt tehtävänsä ytimen.

Avoimuus

Haluamme olla toiminnassamme ja viestinnässämme avoimia. Evankeliumi ei ole "viekkaasti sommiteltu taru" jota levitetään hämärissä nurkissa.  Se on elämän valo, jonka täytyy valaista sydämemme ja koko toimintamme.  Siksi pyrimme kaikessa avoimuuteen. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kerromme ylpeinä toiminnastamme, sillä uskomme olevamme maailman tärkeimmän asian edustajia.